Stockholm By Night

Stockholm By Night - förstudie

Stockholm By Night är ett projekt för att framhäva staden; kulturen, arkitekturen och dess innehåll. Med hjälp av nya tekniska innovationer ska projektet skapa integrerad konst tillsammans med utvalda konstnärer på några av Stockholms kända fasadbeklädda byggnader. Nationella och internationella konstnärer ska berätta en story genom avancerad mapping och fasadprojicering. 

Projektredovisning: 

Förutsättningarna för att genomföra projektet har undersökts genom att projektet har synat teknisk utrustning, möjliga platser och vilka tillstånd som behövs. Det konstärliga innehållet och förslag på konstnärlig partner också analyserats, samt även marknadsföring och kommersiell part. Detta har sammanställts i en projektplan.