A sustainable model for emerging arts

A sustainable model for emerging arts

Projektet syftar till etablera en värdekedja för nya konstformer i den digitala sfären som sträcker sig från finansiering till distribution. Ambitionen är att bygga upp ett nätverk för aktörer som arbetar med fri kultur. För att skapa ska projektledaren Maria Ibanez som ett första steg anordna en ny typ av festival där vem som helst med en scen och en publik på över fem personer kan agera festivalvärd. Artisterna får genom festivalen en möjlighet att uppträda på ”riktiga” konstscener, testa nya metoder för finansiering och bygga nätverk för crowd sourcing. 

Projektredovisning: 

En förstudie genomfördes som visade att det med hjälp av ny teknologi, länkade databaser och erfarenheter frånonlinebaserad organisering går att skapa ett resurseffektivt biljettsystem för det fria kulturlivet.

Resultatbeskrivning: 
Bild ur filmen The Cosmonaut