Taktil fotoutställning

Taktil fotoutställning

I projektet skall utvecklas ett nytt verktyg för att göra tredimensionella fotografier tillgängliga för såväl blinda som seende. Ett inkluderande projekt i ett angeläget ämne. I nära samverkan med dövblinda ska projektets deltagare erbjudas möjlighet att fotografera och därefter omvandla bilden till ett taktilt foto. 

Projektredovisning: 

Projektet ordnade en fotoutställning på Centrum för fotografi med 24 fotografier utskrivna på konventionellt sätt. Med på utställningen var också exempel på taktila bilder som vi har tagit fram i och med förstudien. Mer än 200 besökare såg utställningen. Dessutom gjorde vi en fotobok som producerats med hjälp av print-on-demand.

Fotograf Truls Nord