Thread Wrapping Architecture

Thread Wrapping Architecture

Genom Thread Wrapping Architecture utvecklas ny teknik för konst- och designproduktion. Projektet bygger på en vidareutveckling av formgivaren Anton Alvarez uppfinning the Thread Wrapping Machine och utforskningen av en ny typ av hantverk, där olika material kan sammanfogas med stor hållbarhet utan hjälp av traditionella tekniker. Projektet syftar till att skapa objekt och arkitektoniska element i monumental skala, där nya möten mellan teknik, hantverk, design, arkitektur och konst aktiveras.

Projektredovisning: 

Anton Alvarez har under våren och sommaren 2014 utvecklat sin uppfinning, the Thread Wrapping Machine, till ett än mer flexibelt och avancerat verktyg. Under fyra månader har han med hjälp av maskinen byggt en storskalig installation på plats i Gustavsbergs Konsthall, ett experimentellt och performativt projekt som ändrat karaktär vartefter installationen vuxit fram. 

Resultatbeskrivning: 
foto Märta Thisner

Projektblogg