Välkommen

Information om Innovativ Kultur

Från och med 2016 utlyses inga ansökningsomgångar under namnet Innovativ Kultur. Stöd för konstnärliga och kulturella innovationer kan sökas inom Stockholms stads stödform utvecklingsstöd. För mer information om hur du ansöker om utvecklingsstöd och vilka villkor som gäller besök Stockholms stads webbplats.

Stort tack till alla som genom åren har sökt stöd inom ramen för Innovativ Kultur!

Läs mer om projekt som fått stöd inom ramen för Innovativ Kultur här!